Huerta
"Savium Horta esta pensat per horts particulars. És un producte natural amb una aplicació mínima i molt senzilla que vigoritza les plantes fent que augmenti la seva producció".
Huerta

HORTS ECOLÒGICS I ARBRES FRUITES

Savium és un bon complement per els cultius. La seva justa composició nodreix de forma equilibrada les necessitats de les plantes, donant com a resultat una major producció a l'hort. Vigoritza les plantes fent-les més fortes, més grans, afavorint la floració i fructificació.

- Incrementa la producció de flors i fruits
- Facilita la circulació natural de la sàvia
- Activa el desenvolupament i creixement de la planta
- Incrementa el creixement de les arrels
- Vigoritza plantes i vegetals

Savium fortificant és un producte natural i ecològic extret del llevat de cervesa. Els extractes del llevat contenen aminoàcids essencials, microelements i altres productes orgànics que ajuden al desenvolupament i creixement vegetatiu.

Savium es dilueix en aigua i s'aplica directament sobre la terra.
És un producte natural que no representa cap perill per el terra. Gràcies a la seva aplicació molt diluïda, la justa quantitat de nutrients existents i la seva baixa concentració salina, Savium no sobrecarrega ni satura la terra. El seu us esta indicat i és compatible amb altres productes de naturalesa orgànica.

APLICACIÓ:

1-
Remenar-ho abans de fer-ho servir.
2-
Diluir la quantitat desitjada en aigua.
3-
Dissolució: 10 ml (1 tap) de Savium en 1 litro de agua (Dissolució 1/100).
4-
Regar directament la terra amb la dissolució obtinguda a raó de 200 ml per planta i de 1 litre per arbre.
5-
Aplicar amb la freqüència indicada a la taula:
Horta: Realitzar 6 aplicacions (3 aplicacions al mes, una per setmana) durant els dos primers mesos (veure taula).
Es recomana començar l'aplicació a les fases inicials de creixement (després de la plantació).
Arbres fruiters: Aplicar cada 2 setmanes. Durant el període actiu.
6-
Exemple (dosis per a 10 plantes) i taula de dosificacions:

COMPOSICIÓ:

Nitrogen 0,72%
Fòsfor 0,02%
Potassi 0,36%
Matèria orgànica 6,86%
Aminoàcidos lliures 1%
Magnesi 0,10%
Bor <4mg/kg
Coure <4mg/kg
Zinc 12,6mg/kg
Ferro 72,4mg/kg
pH 5-6